Nieuwe Maan van Ram

Gepubliceerd: 24 maart 2021

Op maandag 12 april is het in de ochtend Nieuwe Maan, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in de Ram. Dit vuurteken staat onder de invloed van de rode planeet Mars, waar de maand maart naar vernoemd is. We kunnen de Maan dan niet zien, maar de dag daarna is die voor ons kort na zonsondergang even als een heel dunne sikkel laag aan de horizon waar te nemen. Elke dag wordt die maansikkel iets groter en kunnen we die langer zien. Na een week is het Eerste Kwartier en zien we een halve maan. En na twee weken is de Maan weer vol en schijnt de hele nacht met een stralend, helder licht.


Lees verder »

Volle Maan van Ram

Gepubliceerd:

De lente begint in de ochtend van zaterdag 20 maart, als de Zon het kardinale vuurteken Ram binnengaat. De Zon staat dan loodrecht boven de evenaar en overal in de wereld zijn dag en nacht even lang. Op zondag 28 maart is het dan ’s avonds de Volle Maan van Ram, als de Zon in dat teken staat en de Maan daartegenover in de Weegschaal. Pasen valt op de zondag daarna en dat is op 4 april. White Eagle zegt: “Tijdens de kruisiging van het lichaam van de Meester Jezus kwam er een levensgeest vrij, waardoor de hele wereld een doop onderging. Er vond een grootse, occulte ceremonie op de innerlijke niveaus plaats. Toen zijn levenslichaam uit het fysieke werd losgemaakt, doordrong dit het menselijk leven en doopte het. Daardoor werd de mensheid opgeheven en werd haar blik naar het Licht gericht.”


Lees verder »

Nieuwe Maan van Vissen

Gepubliceerd: 20 maart 2021

Vissen

In de late ochtend van zaterdag 13 maart is het de Nieuwe Maan van de Vissen, als Zon en Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Zon en Maan staan vlakbij de planeten Venus en Neptunus, die ons spiritueel bewustzijn kunnen verhogen, doordat we ons vanuit liefde één kunnen voelen met alle mensen en met de hele kosmos. Maar Neptunus kan ons ook teveel het contact met de aardse werkelijkheid laten verliezen. We maken dan uit idealisme plannen, die niet op het aardse vlak te verwezenlijken zijn. Om het goede evenwicht daarin te bewaren is er die uitspraak van White Eagle: met het hoofd in de hemel en met de voeten op aarde.


Lees verder »

Volle Maan van Vissen

Gepubliceerd: 9 maart 2021

Vissen

Donderdag 18 februari is de Zon kort voor het middaguur het beweeglijke waterteken Vissen binnengegaan. Het is de dag na Aswoensdag, als de gelovigen van de priester een kruisje krijgen op hun voorhoofd. Die as is gemaakt van de palmtakken van het jaar daarvoor. Traditioneel is dit het begin van de vastentijd, die 40 dagen duurt tot aan Pasen. Het is een goede tijd om je in een klooster of ander spiritueel centrum terug te trekken en je even helemaal los te maken uit de dagelijkse beslommeringen.


Lees verder »

Nieuwe Maan van Waterman

Gepubliceerd: 8 februari 2021

Dinsdag 2 februari hebben we het laatste lichtfeest van de wintertijd: Maria Lichtmis. Voor de mis werden er in de kerken kaarsen gewijd en daarna volgde er een ommegang, waarbij iedereen een brandende kaars in de hand hield, evenals tijdens de mis zelf. In de Keltische traditie heet dit feest Imbolc en is het gewijd aan de moedergodin Brigit, beschermster van zwangere vrouwen en van bevallingen.
Lees verder »

Volle Maan van Waterman

Gepubliceerd: 25 januari 2021

Dit jaar is de Zon al in de avond van dinsdag 19 januari het vaste luchtteken Waterman binnengegaan. Het symbool voor het teken Waterman is de mens, die zijn inspiratie direct vanuit de hemelse sferen krijgt en die hij met zijn medemensen deelt. Bij de winterzonnewende van 21 december was er een conjunctie van de planeten Jupiter en Saturnus in de Waterman, wat voor het eerst sinds 615 jaar weer plaats vond. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar het Waterman-tijdperk. We zullen zien dat er in de samenleving meer leefgemeenschappen en sociale groeperingen zullen ontstaan, die vanuit groepsverbondenheid hun aandeel zullen leveren aan het ideaal van menselijke broederschap, dat bij het teken Waterman hoort.
Lees verder »

Nieuwe Maan van de Steenbok

Gepubliceerd: 6 januari 2021

Vanaf Kerst hebben we de twaalf heilige nachten tot Driekoningen, het feest van de Epifanie, de Openbaring van het Licht. Oorspronkelijk was op 6 januari de viering van de doop van Jezus door Johannes de Doper en werd dit het Lichtfeest van de vroegchristelijke kerk. In de Grieks- en Russisch orthodoxe kerken wordt op die dag nog altijd het kerstfeest gevierd. In Nederland komen de kinderen verkleed als koningen langs de huizen. Ze laten een kerstster als een molentje draaien op een stok en zingen hun liedjes. Pas na Driekoningen is de Kersttijd echt voorbij en doen we de kerstboom de deur uit. En na deze tijd, waarin we zo genoten hebben van de kerstsfeer, wordt het elke dag weer wat lichter. 
Lees verder »

Volle Maan van de Steenbok

Gepubliceerd: 20 december 2020

Bij de winterzonnewende op maandag 21 december gaat de Zon het kardinale aardeteken Steenbok binnen en staat dan pal boven de Steenbokskeerkring [Zuid Afrika]. De Zon blijft daar drie dagen lang stil staan, voordat zij zich omwendt naar het noorden richting de evenaar. Daarom vieren we pas op 24 december Kerstavond, waarna de dagen weer iets gaan lengen. Joan Hodgson schrijft hierover: ‘Als we ons gedurende de winterzonnewende terugtrekken uit de drukte van de uiterlijke wereld, zullen we ons bewust worden van een diepe stilte, alsof de natuur op iets aan het wachten is. Als dan de zon in de kersttijd bij de zonnewende omkeert, ervaren we het onsterfelijke vlammetje van nieuw leven in onszelf. Dit vlammetje van eeuwig leven, de onsterfelijke vlam van de Geest, is het Christuskind.’
Lees verder »

Kerstviering 2020

Gepubliceerd: 13 december 2020

Tijdens een sfeervolle dienst zijn een kleine 70 leden van de White Eagle -familie in België en Nederland vandaag bijeen gekomen. Niet op locatie natuurlijk, maar digitaal. Met prachtige muziek en teksten namen Geert en Maaike de toehoorders mee naar de geestelijke wereld. Het Kerstfeest dat ook daar voorbereid wordt, biedt inspiratie om de komende tijd open te staan zodat de goddelijke, tedere liefde ieders hart kan bereiken. Het is precies op die plek dat het ‘kerstkind’ geboren wordt. De meditatie voerde de aanwezigen mee naar de wereld van het Licht en de tuin van hereniging waar de verbinding met dierbare overledenen zo voelbaar is. Vervolgens kregen de deelnemers de gelegenheid om te helpen bij het uitzenden van het Licht naar de gebieden in de wereld waar nog geen rust en vrede heersen. En naar allen die in deze moeilijke tijden te maken hebben met ziekte, eenzaamheid en verdriet. Uit de reacties viel op te maken dat juist in deze Kerstperiode de kracht van de Ster extra ervaren wordt.

Nieuwe Maan van de Boogschutter

Gepubliceerd: 11 december 2020

Laat in de middag van maandag 14 december is het de Nieuwe Maan van de Boogschutter, als Zon en Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Dit is een totale zonsverduistering, die zichtbaar is in Zuid Amerika. Het is ook de dag dat de kiesmannen in de Verenigde Staten een nieuwe president aanwijzen. De Boogschutter wordt in de astrologie voorgesteld als een centaur: half mens, half paard. Dit teken laat zien dat wij mensen een verwantschap met de dieren hebben, maar daar ook van verschillen door de religie, de cultuur, de rechtspraak en de geschreven taal, die wij ontwikkeld hebben. Het hoger onderwijs hoort bij de Boogschutter en daarom vind je onder dit teken veel docenten.
Lees verder »