Nieuwe Maan van Waterman

Gepubliceerd: 8 februari 2021

Dinsdag 2 februari hebben we het laatste lichtfeest van de wintertijd: Maria Lichtmis. Voor de mis werden er in de kerken kaarsen gewijd en daarna volgde er een ommegang, waarbij iedereen een brandende kaars in de hand hield, evenals tijdens de mis zelf. In de Keltische traditie heet dit feest Imbolc en is het gewijd aan de moedergodin Brigit, beschermster van zwangere vrouwen en van bevallingen.
Lees verder »

Volle Maan van Waterman

Gepubliceerd: 25 januari 2021

Dit jaar is de Zon al in de avond van dinsdag 19 januari het vaste luchtteken Waterman binnengegaan. Het symbool voor het teken Waterman is de mens, die zijn inspiratie direct vanuit de hemelse sferen krijgt en die hij met zijn medemensen deelt. Bij de winterzonnewende van 21 december was er een conjunctie van de planeten Jupiter en Saturnus in de Waterman, wat voor het eerst sinds 615 jaar weer plaats vond. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar het Waterman-tijdperk. We zullen zien dat er in de samenleving meer leefgemeenschappen en sociale groeperingen zullen ontstaan, die vanuit groepsverbondenheid hun aandeel zullen leveren aan het ideaal van menselijke broederschap, dat bij het teken Waterman hoort.
Lees verder »

Nieuwe Maan van de Steenbok

Gepubliceerd: 6 januari 2021

Vanaf Kerst hebben we de twaalf heilige nachten tot Driekoningen, het feest van de Epifanie, de Openbaring van het Licht. Oorspronkelijk was op 6 januari de viering van de doop van Jezus door Johannes de Doper en werd dit het Lichtfeest van de vroegchristelijke kerk. In de Grieks- en Russisch orthodoxe kerken wordt op die dag nog altijd het kerstfeest gevierd. In Nederland komen de kinderen verkleed als koningen langs de huizen. Ze laten een kerstster als een molentje draaien op een stok en zingen hun liedjes. Pas na Driekoningen is de Kersttijd echt voorbij en doen we de kerstboom de deur uit. En na deze tijd, waarin we zo genoten hebben van de kerstsfeer, wordt het elke dag weer wat lichter. 
Lees verder »

Volle Maan van de Steenbok

Gepubliceerd: 20 december 2020

Bij de winterzonnewende op maandag 21 december gaat de Zon het kardinale aardeteken Steenbok binnen en staat dan pal boven de Steenbokskeerkring [Zuid Afrika]. De Zon blijft daar drie dagen lang stil staan, voordat zij zich omwendt naar het noorden richting de evenaar. Daarom vieren we pas op 24 december Kerstavond, waarna de dagen weer iets gaan lengen. Joan Hodgson schrijft hierover: ‘Als we ons gedurende de winterzonnewende terugtrekken uit de drukte van de uiterlijke wereld, zullen we ons bewust worden van een diepe stilte, alsof de natuur op iets aan het wachten is. Als dan de zon in de kersttijd bij de zonnewende omkeert, ervaren we het onsterfelijke vlammetje van nieuw leven in onszelf. Dit vlammetje van eeuwig leven, de onsterfelijke vlam van de Geest, is het Christuskind.’
Lees verder »

Kerstviering 2020

Gepubliceerd: 13 december 2020

Tijdens een sfeervolle dienst zijn een kleine 70 leden van de White Eagle -familie in België en Nederland vandaag bijeen gekomen. Niet op locatie natuurlijk, maar digitaal. Met prachtige muziek en teksten namen Geert en Maaike de toehoorders mee naar de geestelijke wereld. Het Kerstfeest dat ook daar voorbereid wordt, biedt inspiratie om de komende tijd open te staan zodat de goddelijke, tedere liefde ieders hart kan bereiken. Het is precies op die plek dat het ‘kerstkind’ geboren wordt. De meditatie voerde de aanwezigen mee naar de wereld van het Licht en de tuin van hereniging waar de verbinding met dierbare overledenen zo voelbaar is. Vervolgens kregen de deelnemers de gelegenheid om te helpen bij het uitzenden van het Licht naar de gebieden in de wereld waar nog geen rust en vrede heersen. En naar allen die in deze moeilijke tijden te maken hebben met ziekte, eenzaamheid en verdriet. Uit de reacties viel op te maken dat juist in deze Kerstperiode de kracht van de Ster extra ervaren wordt.

Nieuwe Maan van de Boogschutter

Gepubliceerd: 11 december 2020

Laat in de middag van maandag 14 december is het de Nieuwe Maan van de Boogschutter, als Zon en Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Dit is een totale zonsverduistering, die zichtbaar is in Zuid Amerika. Het is ook de dag dat de kiesmannen in de Verenigde Staten een nieuwe president aanwijzen. De Boogschutter wordt in de astrologie voorgesteld als een centaur: half mens, half paard. Dit teken laat zien dat wij mensen een verwantschap met de dieren hebben, maar daar ook van verschillen door de religie, de cultuur, de rechtspraak en de geschreven taal, die wij ontwikkeld hebben. Het hoger onderwijs hoort bij de Boogschutter en daarom vind je onder dit teken veel docenten.
Lees verder »

Advent 2020

Gepubliceerd: 30 november 2020

We staan aan het begin van de Advent, de periode waarin de dagen kort zijn en het donker meer uren vult dan het licht. Van oudsher kijken we uit naar de terugkeer van het licht, het moment waarop de dagen langzaam weer langer worden.

Dit jaar lijkt de donkere periode misschien nog wel zwaarder dan je gewend bent. Wellicht heb je afscheid moeten nemen van een dierbare die geveld werd door de pandemie. Veel mensen dragen momenteel dat verdriet of maken zich zorgen over familieleden of vrienden die ziek zijn. Ook op het vlak van de politiek is het nogal onrustig in het binnen- en buitenland. Hoopvolle ontwikkelingen zijn er zeker wel, maar we moeten er gewoon beter naar zoeken onder alle onduidelijke en soms ook onjuiste informatie.
Lees verder »

Volle Maan van de Boogschutter

Gepubliceerd: 26 november 2020

In de avond van 21 november is de Zon het beweeglijke vuurteken Boogschutter binnengegaan. Een week later op zondag 29 november begint de Adventstijd, die ons door de donkere dagen voor de Kerst heen voert. Er zijn altijd vier zondagen in de Adventsperiode en het is in de kerken traditie om dan elke keer een kaars aan te steken. De kaarsen worden vaak in een kerstkrans gezet en symboliseren achtereenvolgens: hoop, vrede, vreugde en liefde. Als de zon heel laag staat en de natuur haar levenskrachten in zichzelf heeft teruggetrokken, worden we door al die kaarsen herinnerd aan het licht dat nu binnenin ons schijnt. Hoewel de bomen kaal zijn, kun je de knoppen al zien, die in het voorjaar weer gaan uitbotten. Met verwachting vooruitzien naar Kerstmis maakt deel uit van het religieuze gevoel in de Adventstijd.
Lees verder »

Nieuwe Maan van de Schorpioen

Gepubliceerd: 11 november 2020

Zondag 15 november is het nog voor zonsopgang de Nieuwe Maan van de Schorpioen, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Als je een Schorpioen bent, heb je mogelijk de neiging je diepste gevoelens en emoties voor jezelf te houden. Daardoor kun je wat gesloten overkomen, maar als je je emoties te lang vasthoudt, kun je ook wel eens een emotionele uitbarsting hebben die mensen niet zien aankomen. Schorpioenen hebben meestal iets gedrevens in zich; het zijn doorzetters en ze gaan soms tot het uiterste om hun doelen te bereiken.
Lees verder »

Volle Maan van de Schorpioen

Gepubliceerd: 27 oktober 2020

Vrijdag 23 oktober is de Zon om 1 uur ’s nachts het vaste waterteken Schorpioen binnengegaan. Dit teken is verbonden met de dood, met het overgaan naar de wereld van het Licht. Het symboliseert ook het afsterven van de natuur, dat elk jaar in het najaar terugkomt. Als het dan in de herfst een zonnige dag is en de bomen diepe tinten geel en rood kleuren, krijg je het gevoel dat de sluier tussen ons en de andere wereld wat weggenomen wordt.
Lees verder »