De lichtbrenger

White Eagle spreekt over het Licht dat door ieder mens kan schijnen en hoe dat aan de mensheid wordt gegeven. Hij heeft het ook over het ontwikkelen van de intuïtie, over hoe we innerlijk kunnen veranderen en waarom we de veranderingen die in de wereld plaatsvinden met vertrouwen en kalmte onder ogen kunnen zien, als we vanuit innerlijke zekerheid de wijsheid van het plan begrijpen.