Overdenking

photo

Het heiligdom van de stilte

Elke gedachte aan White Eagle wordt gehoord. Zelfs als onze gesproken woorden vervolgens worden gedrukt, houden ze hun trilling. Ook als je die onbewust leest, sluit je bij ons aan. We krijgen jouw trillingen binnen en jij kunt de onze ontvangen. Daarom kunnen we je helpen bij je alles waar je je voor inspant, als je dat wilt. Wees wijs, voorzichtig en standvastig. Probeer minstens één keer per dag de stilte in te gaan, al is het maar voor een minuut. Laat het gewoon worden, een heiligdom waar je naar toe gaat als je het nodig hebt. Na verloop van tijd zul je merken dat het niet gevuld wordt met stilte, maar met een zeldzaam en aangenaam gezelschap. Er zal een licht gaan schijnen dat uitstraalt naar je ziel en van daaruit je denken en je dagelijkse leven zal verlichten. Moge God je ontmoeten in de stilte en deze stilte verrijken met zijn zegen.

White Eagle

Monday thought 6-4-2020, meer over mediteren vind je hier