Overdenking

20200427_114218

Eenvoud staat aan de basis

Het is van groot belang dat je eenvoudig kunt zijn. Je zult merken dat je met je sterk ontwikkelde intellect niet genoeg geduld hebt om eenvoudige lessen in je op te nemen. Er zullen WE-groepen over de hele aarde worden opgericht en deze broederschappen zullen een magisch centrum van contact met de Witte Tempel zijn. Geleidelijk aan zal er kennis worden teruggegeven aan degenen die het kunnen opnemen. In het Waterman-tijdperk waarin je mentale lichaam zich ontwikkelt, is het evenwicht met eenvoud en oprechte liefde van vitaal belang. Anders zal er een herhaling komen van wat eerder is gebeurd, dan domineert het intellect over het hart. Beide zijn nodig, als er maar een vorm van balans tussen deze twee wordt bewaard. Eenvoud staat aan de basis van diepgang en juist in eenvoudige woorden kun je grote waarheden duidelijk maken.

White Eagle

Monday thought 10-8-2020, meer over mediteren vind je hier