Volle Maan in Maagd
[nachten van 19 en 20 september]

Dit is de Volle Maan van de tijd dat de Zon in het teken Maagd staat en de Maan daar tegenover in het teken Vissen. Het teken Maagd wordt vaak afgebeeld zoals de godin Demeter, met een bundel korenaren in haar hand. Zij werd vereerd als de oermoeder en als godin van de gewassen. Haar dochter Persephone werd door Pluto, de god van de onderwereld, ontvoerd. Demeter was daar zo bedroefd over dat ze de gewassen niet langer liet groeien. De andere goden bemiddelden toen en wisten Pluto te bewegen Persephone een half jaar bij haar moeder te laten zijn en het andere halve jaar bij hemzelf in de onderwereld. Dit is een heel sprekende mythe om de wisseling van de seizoenen uit te beelden. In de oogsttijd gaan de boeren het graan van de akkers halen om het in hun schuren onder te brengen. Het Engelse woord voor oogst is harvest en dat vinden we terug in ons woord herfst. De planeet Pluto staat bij deze Volle Maan stationair, omdat hij van retrograde weer direct gaat lopen, wat een extra dimensie aan het herfstgevoel zal geven.

 
Apsis van de Romaanse kerk van H. Stremonius, Issoire

Mercurius, de planeet van de communicatie, staat in Weegschaal en maakt disharmonische aspecten met Uranus in Ram [oppositie] en met Pluto in Steenbok en Jupiter in Kreeft [vierkant]. Hierdoor is er opnieuw een Groot Vierkant ofwel Kosmisch Kruis ontstaan. Er zijn in deze tijd een aantal landen, m.n. in de Islamitische wereld, waar een (burger)oorlog aan de gang is of waar veel interne spanning is. Dat komt vooral door het disharmonische aspect tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok, waarbij Jupiter in Kreeft de spanning kan doen escaleren. Op het moment dat de Zon of de Maan of één van de planeten door Weegschaal loopt is er de mogelijkheid van onderhandelingen en vredesbesprekingen. Den Haag met zijn Vredespaleis kan daarin een rol spelen en het is heel goed ons daarop te richten bij het Licht uitzenden vanuit de Christus Ster.

Op 29 september vieren we het feest van St. Michael, de aartsengel die aan het hoofd van alle engelen staat. Het is ook de dag dat in 1945, kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog, het retraitecentrum van de White Eagle Lodge in New Lands ingewijd werd. In die tijd maakten de planeten Jupiter en Neptunus een conjunctie met elkaar in het teken Weegschaal. Jupiter en Neptunus heersen beiden over het teken Vissen en hebben een spirituele invloed. Jupiter geeft de spirituele verheffing, die een samenkomst van veel mensen brengt en Neptunus geeft het meditatief contact met de innerlijke werelden. In het teken Weegschaal ligt daarbij de nadruk op het in contact komen met elkaar, relaties aangaan en het in harmonie met elkaar samenwerken.

White Eagle schrijft: We willen jullie een visioen geven van de aartsengel Michael, die in al zijn zonneglorie voor ons staat, met zijn stralende zwaard van licht. Waarom spreken we over 'zonneglorie'? Omdat de aartsengel Michael één van de zonnegeesten is, een boodschapper van de zon, vanuit de sfeer van de Kosmische Christus; en het zwaard dat hij hanteert is dat van de spirituele waarheid, dat Christus in de hand van al zijn volgelingen legt; het is het zwaard van de geestelijke waarheid, van de zoon van God, die in elk mensenhart leeft. Dit is het wapen dat de mens bij elke crisis in zijn leven beschermt en hem of haar in staat stelt alle obstakels en tegenkrachten te overwinnen. De aartsengel Michael leidt de engelenscharen, de krachten van het licht.
Bij het begin van deze nieuwe tijd van broederschap, het Watermantijdperk, met zijn enorm potentieel aan vernietigingskracht als ook aan vooruitgang, is het noodzakelijk voor allen, die de kracht van het licht begrijpen, om de engelen van het licht aan te roepen en de verbinding te maken met de aartsengel Michael en al zijn engelen, zodat het witte licht het evenwicht kan bewaren en de mensheid naar dat gouden tijdperk kan voeren, dat zich op aarde aan het manifesteren is.


Wim Weehuizen, 10-9-2013

* * *